Projektni menadžer

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 150 sat(i)
EduCentar cijena: Na upit
Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte. To su osobe koje odgovaraju za planiranje i izvedbu projekata te koje su odgovorne za uspjeh istog uz minimaliziranje rizika kroz životni ciklus projekta.

Naučit ćete kako razviti projektni plan i sastaviti projektu povelju, kako izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika te izračunati trajanje i vrijednost projekta. Upravljanjem pojedinim fazama naučit ćete kako provesti projekt uz korištenje najpovoljnijih resursa kako bi se smanjio rizik, osigurala maksimalna kvaliteta te u konačnici procijenila uspješnost projekta.

Općenito

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
 • razviti projektni plan i sastaviti projektnu povelju primjenjujući tehnike projektnog upravljanja
 • izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika na projektu i izračunati trajanje i vrijednost projekta
 • upravljati pojedinim fazama projektnog ciklusa i provesti projekt koristeći najpovoljnije resurse (ljudski, materijalni, vremenski) s ciljem postizanja maksimalne kvalitete i smanjenja rizika
 • izraditi projektni izvještaj i primopredajni zapisnik, te procijeniti uspješnost projekta
Program je namijenjen:
 • poduzetnicima i menadžerima
 • voditeljima projekata
 • tijelima državne uprave
Trajanje programa:
 • 150 šk.sati
Oblici izvođenja nastave:
 • interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije
Uvjerenje i diploma:
 • Uvjerenje o stručnom usavršavanju
Literatura:
 • Obvezna literatura uključena je u cijenu programa
Ispit:
 • Samostalna praktična izrada te prezentacija projektnog prijedloga - završnog rada.
 • Pismeni ispit - nastavni sadržaji iz modula.

Nastavni program

Uvod u projekte i upravljanje projektima:

 • Uvod u projektni menadžment
 • Životni ciklus projekta
 • Projektna dokumentacija
 • Analiza konteksta

Procesi upravljanja projektima:

 • Uvod u procese upravljanja projektima
 • Procesne grupe: pokretanje, planiranje, izvršenje projekta, nadzor i kontrola projekta, zatvaranje 

Područja znanja za upravljanje projektima:

 • Uvod u područja znanja upravljanja projektima
 • Upravljanje integracijom
 • Upravljanje opsegom
 • Upravljanje vremenom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje komunikacijom i sudionicima
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavom

EU portfelji i programi

 • prijava projekata i uloga voditelja projekata

Tokom cijelog programa polaznici imaju pravo na neprekidnu koordinaciju i konzultacije oko praktičnog dijela projekta i pripadajuće dokumentacije.

Svi zainteresirani uvjerenje o stručnom usavršavanju mogu iskoristiti za potrebne bodove prilikom prijave za polaganje PMP certifikata.

Pošalji upit za program

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera

Unesite broj telefona kako bi Vas brže kontaktirali

Vaš upit je neobvezujuć i informativnog je karaktera