Projektni menadžer

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 150 sat(i)
EduCentar cijena: Na upit
Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

S obzirom na užurbanu dinamiku poslovanja i potrebu za postizanjem što veće konkurentnosti na tržištu, javlja se potražnja za osobama koje uspješno provode projekte. To su osobe koje odgovaraju za planiranje i izvedbu projekata te koje su odgovorne za uspjeh istog uz minimaliziranje rizika kroz životni ciklus projekta.

Naučit ćete kako razviti projektni plan i sastaviti projektu povelju, kako izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika te izračunati trajanje i vrijednost projekta. Upravljanjem pojedinim fazama naučit ćete kako provesti projekt uz korištenje najpovoljnijih resursa kako bi se smanjio rizik, osigurala maksimalna kvaliteta te u konačnici procijenila uspješnost projekta.

Općenito

Nakon završetka programa polaznici će naučiti:
 • razviti projektni plan i sastaviti projektnu povelju primjenjujući tehnike projektnog upravljanja
 • izraditi projektnu dokumentaciju, odrediti uloge sudionika na projektu i izračunati trajanje i vrijednost projekta
 • upravljati pojedinim fazama projektnog ciklusa i provesti projekt koristeći najpovoljnije resurse (ljudski, materijalni, vremenski) s ciljem postizanja maksimalne kvalitete i smanjenja rizika
 • izraditi projektni izvještaj i primopredajni zapisnik, te procijeniti uspješnost projekta
Program je namijenjen:
 • poduzetnicima i menadžerima
 • voditeljima projekata
 • tijelima državne uprave
Trajanje programa:
 • 150 šk.sati
Oblici izvođenja nastave:
 • interaktivna predavanja, praktična nastava i individualne konzultacije
Uvjerenje i diploma:
 • Uvjerenje o stručnom usavršavanju
Literatura:
 • Obvezna literatura uključena je u cijenu programa
Ispit:
 • Samostalna praktična izrada te prezentacija projektnog prijedloga - završnog rada.
 • Pismeni ispit - nastavni sadržaji iz modula.

Nastavni program

Osmišljavanje projekta
 • Uvod u projektni menadžment
 • Voditelj projekta
 • Vrste projekata
 • Analiza projektne okoline
Planiranje projekta
 • Projektna dokumentacija
 • Određivanje opsega isporuke
 • Metodologija i struktura upravljanja na projektu
 • Kalendar projekta
 • Proračun projekta
Provedba projekta
 • Upravljanje ljudskim resursima
 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje rizicima
 • Upravljanje nabavom
Praćenje, kontrola i zatvaranje projekta
 • Zatvaranje projekta
 • Faktori uspjeha
 • Održivost projekta
 • Zaštita i sigurnost na radu

Pošalji upit za program