VBA za kontrolere

Rok prijave:
Trajanje: 2 dan(a)
EduCentar cijena: 1.390 kn + PDV
Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Datum održavanja: Utorak, 14.02.2017.  -  Srijeda, 15.02.2017.

Opis:
Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) verzija je Visual Basica integrirana u Microsoft Office i prilagođena specifičnim mogućnostima i namjeni svake pojedine aplikacije ovog paketa. Korištenjem VBA moguće je izraditi potpuno nove funkcije ovih programa i u potpunosti prilagoditi Office aplikaciju željama i potrebama korisnika. Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s konceptima programiranja upotrebom VBA (Visual basic for applications) u Excel®-u. VBA u Excel®-u pruža mogućnosti visokog stupnja automatizacije rada, posebice u okviru izvještavanja, no i ostalih zadataka.

Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike s uvodom u programiranje, osnovnim konceptima, Excel®- makroima, snimanjem i editiranjem makroa u VB editoru, izradom aplikacija u Excel®-u, spajanju na baze podataka iz Excel®-a, konceptu izvještavanja iz baza podataka u okviru Excel®-a.

Metode rada:

Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:

Radionica je prvenstveno namijenjena osobama u kontrolingu i računovodstvu te svima koji se intenzivno bave Excel®-om kao glavnim alatom, a nisu se susreli s konceptima programiranja u Visual Basicu. Radionica se preporuča: specijalistima u kontrolingu koji žele u potpunosti upoznati mogućnosti Excel®a, osobama kojima je Excel® dominantan alat u radu i žele naučiti kako si pomoći u automatizaciji svakodnevnih zadataka te osobama koje izvještavaju u Excel®-u kao izvještajnom alatu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Osnovni koncepti programiranja u VBA

• Uvod u VBA
• Osnovni koncepti programiranja, objektni model
• If then, loop, strukture u programima
• VB editor, security i VB u Excel®-u
PRAKTIČNA VJEŽBA: Rješavanje zadataka u pseudo kodu

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 MAKROI i VBA, osnovne strukture u VBA
• Snimanje makroa i njihovo editiranje
• Promjene snimljenih makroa, korekcije u kodu
• Osnovni elementi programa i njihova implementacija u VBA
• Struktura subrutina, funkcija, If...Then...Else
• For...Next i While...Wend petlje
• Najvažniji objekti i “properties” tih objekata
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktične vježbe vezane uz osnovne strukture VBA koda, editiranje snimljenih makroa

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 Napredno korištenje VBA
• Debugiranje program
• Ostale strukture važne za VBA aplikacije
• Forme i objekti na worksheetu
• Izrada aplikacija u Excel®-u
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada aplikacija, dodavanje interaktivnih objekata na worksheet

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Izrada menadžerskog izvještaja u Excel®-u upotrebom VBA

• Konekcije na baze podataka
• SQL upiti, struktura upita, primjeri
• Postavljanje zahtjeva za pripremu podataka (dobavljačima softvera ili informatici)
• Izrada izvještaja upotrebom mapirajućih tablica
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada menadžerskog P&L-a upotrebom VBA nad podacima dohvaćenim iz baze podataka


TRAINING COMPUTER

Za kvalitetno praćenje seminara je neophodan laptop!

Datum održavanja:

14. - 15.02.2017. (utorak i srijeda, od 17:30 do 20:30), Westin Zagreb

O predavaču


mr. sc. Krešimir Futivić završio je FER 1997., smjer računarstvo. Nakon toga na FER-u upisuje specijalistički studij “Diploma study in management”. 1998. se zapošljava u Farmacija d.d. i radi na razvoju internih aplikacija. Od 2000. godine radi u IN2 d.o.o., gdje se od početka bavi skladištima podataka i poslovnim područjem BI-a. 2012. završava specijalistički studij “Menadžment poslovnih sustava”. Već 15 godina radi na poslovima implementacije BI sustava i sustava za planiranje u brojnim hrvatskim poduzećima (TDR, Generali, PBZ American Express i dr.), ali i izvan Hrvatske (IsBank - najveća turska banka, Makedonski Telecom i dr.). Sudjeluje na brojnim velikim projektima u ulogama BI konzultanta, arhitekta BI sustava i voditelja projekata. Područje glavnog poslovnog interesa su mu financijsko planiranje i izvještavanje.

Rok za prijavu:
10.02.2017. (petak)

Kotizacija
Kotizacija za sudjelovanje na radionici: 1.390,00 HRK + PDV.


Kotizaciju je potrebno platiti najkasnije do navednog roka za prijavu za edukaciju.
Banka: Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR6023400091110356112
SWIFT CODE: PBZGHR2X
 

Popusti

  • 5% - za članove Kluba kontrolera i naše dosadašnje polaznike (jedinična cijena 1.320,50 HRK + PDV)
  • 10% - za 2 polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 1.251,00 HRK + PDV)
  • 15% - za 3 i više polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 1.181,50 HRK + PDV)
    Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust.

Pošalji upit za program