Service Leadership and Innovation - Master of Science studij

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 21 mjesec(i)
EduCentar cijena: Na upit
Kategorija: Tečajevi Kategorija: Fakulteti Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

U sklopu svojih aktivnosti poticanja cjeloživotnog obrazovanja, Rochester Institute of Technology na zagrebačkom kampusu RIT Croatia izvodi Master of Science studij Service Leadership and Innovation. Svi profesori i predavači dolaze s američkog kampusa RIT-a te se nastava u potpunosti odvija na engleskom jeziku.

U suvremenoj ekonomiji inovativnost je nužna za tvrtke koje žele uspješno i održivo poslovati. U sklopu svojih aktivnosti poticanja cjeloživotnog obrazovanja, Rochester Institute of Technology na zagrebačkom kampusu RIT Croatia izvodi Master of Science studij Service Leadership and Innovation. Program je namijenjen stručnjacima različitih profila i industrija koji žele steći napredna znanja i vještine u područjima poslovne ekonomije i menadžmenta. Polaznici mogu razvijati svoja znanja i vještine kroz koncentraciju u području upravljanja ljudskim resursima.

Struktura studija  

Nastavni program i plan akademskog programa Service Leadership and Innovation polaznicima osigurava visoke standarde poslovne edukacije uglednog američkog sveučilišta Rochester Institute of Technology (RIT). Studij je prilagođen zaposlenim osobama. Predavanja se održavaju online i u predavaonicama. Predavači imaju bogato međunarodno predavačko i profesionalno iskustvo i dolaze s Rochester Institute of Technology, New York. Tijekom studija polaznici stječu potrebna znanja iz različtih područja ekonomije i menadžmenta te po završetku stječu priznatu američku diplomu Master of Science u području Service Leadership and Innovation.

Master of Science studij:

 • traje 21 mjesec
 • obuhvaća 12 kolegija uključujući i završni rad
 • provodi se putem online predavanja i predavanja u učionicama 
 • omogućuje odabir smjera u području Razvoja ljudskih resursa
 • uključuje renomiranu američku diplomu po uspješnom završetku studija

Razvijte i unaprijedite svoja liderska znanja i vještine

Tijekom studija polaznici dublje proučavaju različite aspekte ekonomije i menadžmenta kao što su: strukturiranje organizacije, vođenje (leadership), strateški menadžment ljudskih potencijala, customer relationship management i uvođenje inovativnosti. Kroz aktualne primjere iz poslovne prakse polaznike se podučava konstruktivnom razmišljanju, kreativnosti i inovativnosti kako bi ih se osposobilo za uvođenje pronicavih, agresivnih i izrazito inovativnih promjena u poslovanju.

Studij polaznike osposobljava za:

 • izradu kompleksnih poslovnih strategija s ciljem povećanja produktivnosti organizacije 
 • primjenu najviših menadžerskih dostignuća u poslovnoj praksi 
 • učinkovito strateško upravljanje 
 • uspješno uvođenje inovativnosti i transformiranje tvrtki na temelju financijskih izvještaja
 • podizanje kvalitete usluge na najviše svjetske standarde 
 • efikasno upravljanje ljudskim potencijalima

Međunarodno priznata diploma

Po završetku studija polaznici stječu međunarodno priznatu američku diplomu Master of Science in Service Leadership and Inovation, koju izdaje ugledno američko sveučilište Rochester Institute of Technology, u Rochesteru New York. Prema prestižnim američkim časopisima Princeton Review's i U.S. News & World Report master programi sveučilišta RIT proglašeni su među najboljima u Sjedinjenim Američkim Državama. 

Informacije o upisima / uvjeti koje je potrebno zadovoljiti:

 • ispuniti obrazac za prijavu
 • imati završen preddiplomski studij ili odgovarajući četverogodišnji studij akreditirane visokoobrazovne ustanove
 • prosjek ocjena treba biti minimalno 3.0 prema američkom (odnosno 4.0 prema hrvatskom sustavu ocjenjivanja), ili je potrebno priložiti dokaze o profesionalnim postignućima
 • dostaviti ovjerene prijepise ocjena (na engleskom jeziku) za sve prethodno završene preddiplomske i diplomske studije
 • dostaviti dvije stručne preporuke 
 • dostaviti svoj životopis
 • dostaviti motivacijsko pismo

Što je Master's degree?

Master of Science degree napredni je akademski stupanj, koji se polaznicima dodjeljuje po završetku Master of Science studija. Master of Science studij podrazumijeva napredno teorijsko razumijevanje, specijalizirana praktična znanja i vještine te visoku razinu stručnosti u određenoj akademskoj disciplini. Studij je osmišljen na način da kod polaznika razvija: napredne analitičke sposobnosti, kritičko vrednovanje, stručnu primjenu usvojenih znanja i vještina, samostalno i odlučno donošenje odluka te sposobnost rješavanja složenih poslovnih problema. Osim toga, obuhvaća i napredna istraživanja te istraživačke metode.

Pošalji upit za program