Djelotvorno upravljanje rizicima

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: 2 dan(a)
EduCentar cijena: Od 2.590 kn + PDV
Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Datum održavanja: Ponedjeljak, 27.02.2017.  -  Utorak, 28.02.2017.

Opis:
Svaka organizacija upravlja rizicima, no ono što razlikuje uspješnu organizaciju od neuspješne jest učinkovito upravljanje rizicima. Budući da svaka poslovna aktivnost uključuje određenu razinu rizika, djelotvorno upravljanje rizicima predstavlja nužnost za bolje odlučivanje i ostvarenje poslovnih rezultata.
Kroz ovaj modul će biti predstavljene pretpostavke za djelotvorno upravljanje rizicima te prednosti korištenja integriranog sustava za korporativno upravljanje, upravljanje rizicima i usklađenost (GRC - Governance, Risk and Compliance).

Ciljevi:

Da se osigura polaznicima da:
•  razumiju temeljne odrednice i procese upravljanja rizicima
•  identificiraju pretpostavke djelotvornog upravljanja rizicima
•  osvijeste važnost korporativnog upravljanja, cjelovitog upravljanja rizicima i usklađenosti
•  primjene dobre prakse upravljanja rizicima i prilagode ih u vlastitoj organizaciji

Kome je namijenjena:

Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, unutarnjoj reviziji, praćenju usklađenosti, kontrolingu, i ostalim organizacijskim jedinicama koje se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati dobrim praksama upravljanja rizicima.

Metode rada:

Polaznici edukacije će steći znanja i vještine kroz predavanje, demonstracijske prikaze, praktične vježbe, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerima.

SADRŽAJ I RASPORED RADIONICA:

1. DAN: ponedjeljak, 27.02.2017. 

PRETPOSTAVKE DJELOTVORNOG UPRAVLJANJA RIZICIMA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić   

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Temeljne odrednice upravljanja rizicima

•    Osnovni pojmovi i distinkcije: rizik i neizvjesnost, upravljanje i ovladavanje rizicima, kontrola rizika i kontroling
•    Cilj i temeljna načela cjelovitog sustava upravljanja rizicima – Enterprise Risk Management (ERM)
•    Sastavni dijelovi sustava upravljanja rizicima
•    Poslovna strategija te interni akti koji određuju upravljanje rizicima
PRAKTIČNA VJEŽBA: Međuovisnost poslovnih ciljeva i strategija upravljanja rizicima

10:30 - 10:45 Pauza za kavu

10:45 - 12:15 Ključni procesi upravljanja rizicima

•    Profil rizičnosti i utvrđivanje materijalno značajnih rizika
•    Metode i informacije za utvrđivanje rizika
•    Identifikacija uzroka i posljedica ostvarenih rizika
•    Katalog rizika
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kataloga rizika

12:15 - 13:15 Pauza za ručak 

13:15 - 15:45 Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika

•    Mjerenje vs procjena razine rizika
•    Industrijski standard mjerenja razine rizika
•    Testiranje otpornosti na stres
•    Agregacija rizika
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer kalkulacije rizične vrijednosti – Value at Risk (VaR)

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Ovladavanje i praćenje rizika

•    Metode upravljanja i kontrole
•    Ograničavanje razine rizika
•    Okvir sklonosti preuzimanju rizika
•    Praćenje rizika te izvještavanje
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izbor metode upravljanja rizikom

2. DAN: utorak, 28.02.2017.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE, UPRAVLJANJE RIZICIMA I USKLAĐENOST

Predavači: mr. sc. Hrvoje Mijić


09:00 - 10:30 Korporativno upravljanje – Corporate governance    

•    Definicija i obuhvat termina korporativnog upravljanja
•    Temeljna načela korporativnog upravljanja
•    Povijesni korporativni skandali kao posljedica lošeg korporativnog upravljanja
•    Mehanizmi internog i eksternog nadzora nad korporativnim upravljanjem
•    Upravljanje rizicima kao komponenta korporativnog upravljanja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Praktični primjer tvrtke s lošim korporativnim upravljanjem

10:30 - 10:45 Pauza za kavu
 
10:45 - 12:15 Uloga unutarnje revizije

•    Svrha i obuhvat posla unutarnje revizije
•    Razlika između unutarnje i vanjske revizije
•    Uloga unutarnje revizije u korporativnom upravljanju
•    Suradnja unutarnje revizije s ostalim kontrolnim funkcijama i „model 3 linije obrane“
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izvještaja unutarnjeg i vanjskog revizora

12:15 - 13:15 Pauza za ručak

13:15 - 14:45 GRC – Governance, risk and compliance – Korporativno upravljanje, rizici i usklađenost

•    Definicija i obuhvat termina GRC
•    Uloga funkcije usklađenosti
•    Postojanje i izgradnja svijesti o važnosti upravljanja rizicima
•    Moralni hazard i izbjegavanje sukoba interesa 
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer etičkog kodeksa

14:45 - 15:00 Pauza za kavu

15:00 - 16:30 Regulatorni zahtjevi i stajališta supervizora            
•    Utjecaj globalne krize na izmjene regulative
•    Aktualna regulativa kod upravljanja rizcima
•    (Ne)mogućnost eksternalizacije poslova
•    Aktualni trendovi
PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer procjene rizika od strane regulatora

Datum i mjesto održavanja:

27.-28.02.2017. godine (ponedjeljak i utorak), Westin Zagreb

NAPOMENA: Ova dvodnevna  radionica je 1. modul edukacijskog programa Upravljanje rizicima u praksi


Rok za prijavu:
Četvrtak, 23.02.2017.

Kotizacija
Kotizacija za sudjelovanje na radionici: 2.590,00 HRK + PDV.

Kotizaciju je potrebno platiti najkasnije do navedenog roka za prijavu za edukaciju.

Banka: Privredna banka Zagreb, Radnička cesta 50, Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR6023400091110356112
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Popusti

5% - za članove Kluba kontrolera (jedinična cijena 2.460,50 HRK + PDV)
10% - za 2 polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 2.331,00 HRK + PDV)
15% - za 3 i više polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 2.201,50 HRK + PDV)

Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust.

Pošalji upit za program