Upravljanje rizicima - Risk Management [CERTIFICIRANI PROGRAM]

Rok prijave: Otvorene prijave
Trajanje: Na upit
EduCentar cijena: Od 11.500 kn + PDV
Kategorija: Poslovna edukacija

Opis

Trajanje programa

Edukacijski program se sastoji od 5 modula, a traje od 27.02.2017. do 12.04.2017. godine.

Sve radionice se održavaju u vremenu od 9:00 do 16:30 sati.

Module je moguće pohađati i zasebno.

Rok za prijave: 22.02.2017. godine

 

Dodatnih 10% popusta na rane prijave do 01.02.2017.
 

Opis programa:

Upravljanje rizicima (Risk Management) je brzo razvijajuća disciplina, ali i središnji dio strateškog upravljanja bilo koje organizacije. Cilj upravljanja rizicima je pridružiti maksimalnu trajnu vrijednost svim aktivnostima organizacije stoga je neophodno unapređivati znanja i vještine za učinkovito upravljanje rizicima. Kroz ovaj cjeloviti edukacijski program steći ćete znanja i vještine vezane za upravljanje najznačajnijim rizicima.
 

Ciljevi:

Cjelovitost edukacijskog programa, dokazani stručnjaci i praktičan pristup u izvođenju programa pružaju polaznicima izuzetnu priliku za stjecanje znanja i vještina potrebnih kod upravljanja rizicima u svakodnevnoj poslovnoj praksi.
 

Metode rada:

Edukacijski program se provodi kroz predavanje, demonstracijske prikaze, raspravu, individualni i grupni rad s drugim polaznicima i trenerom uz primjere iz poslovne prakse i praktične vježbe. Dodana vrijednost su metode i  simulacije u Excel-u koje osiguravaju jednostavniju primjenu stečenog znanja.
 

Kome je namijenjena:

Vlasnicima, menadžmentu i specijalistima u rizicima, kontrolingu i IT-u i ostalim odjelima koji se bave analizom i upravljanjem poslovanjem te se žele upoznati sa značajem i praktičnim mogućnostima upravljanja rizicima kroz cjelovit edukacijski program.

MODULI:


1. MODUL: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA
27. i 28.02.2017.

2. MODUL: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA
08. i 09.03.2017.

3. MODUL: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA
15. i 16.03.2017.

4. MODUL: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA
29. i 30.03.2017.

5. MODUL: RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA I PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA
11. i 12.04.2017.

28.04.2017. ISPIT – nakon pohađanja edukacijskog programa i položenog ispita dobiva se certifikat Certified Risk Manager

 

SADRŽAJ I RASPORED PROGRAMA

MODUL 1: DJELOTVORNO UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. DAN: ponedjeljak, 27.02.2017.

PRETPOSTAVKE DJELOTVORNOG UPRAVLJANJA RIZICIMA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić  

 • Temeljne odrednice upravljanja rizicima
 • Ključni procesi upravljanja rizicima
 • Metode mjerenja odnosno procjene razine rizika
 • Ovladavanje i praćenje rizika


2. DAN: utorak, 28.02.2017.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE, UPRAVLJANJE RIZICIMA I USKLAĐENOST

Predavač : mr. sc. Sanja Suman

 • Korporativno upravljanje – Corporate governance  
 • Uloga unutarnje revizije
 • GRC – Governance, risk and compliance – Korporativno upravljanje, rizici i usklađenost
 • Regulatorni zahtjevi i stajališta supervizora           

MODUL 2: SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA I UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

1. DAN: srijeda, 08.03.2017.

UPRAVLJANJE RIZICIMA U KONTEKSTU UPRAVLJANJA KVALITETOM I SUSTAVOM UNUTARNJIH KONTROLA

Predavač: mr. sc. Sanja Suman

 • Upravljanje kvalitetom
 • Upravljanje poslovnim procesima
 • Sustav unutarnjih kontrola
 • Izrada internih akata – dokumenata kvalitete

2. DAN: četvrtak, 09.03.2017.

UPRAVLJANJE KREDITNIM RIZICIMA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić

 • Sastavnice kreditnog rizika   
 • Kreditni proces
 • Strategija zaštite od kreditnih rizika
 • Politika ispravaka vrijednosti za kreditne rizike         

MODUL 3: UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM RIZICIMA

1. DAN: srijeda, 15.03.2017.

UPRAVLJANJE TRŽIŠNIM RIZICIMA

Predavač: Marko Bolanča, dipl. oec.

 • Uvod i definiranje osnovnih skupina rizika
 • Valutni rizik i instrumenti zaštite
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite I
 • Kamatni rizik i instrumenti zaštite II

2. DAN: četvrtak, 16.03.2017.

UPRAVLJANJE RIZIKOM LIKVIDNOSTI I UPRAVLJANJE BILANCOM

Predavač: Marko Bolanča, dipl. oec.

 • Pojam i važnost likvidnosti
 • Planiranje likvidnosti
 • Mjerenje rizika likvidnosti
 • Upravljanje bilancom 

MODUL 4: UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA

1. DAN: srijeda, 29.03.2017.

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA I

Predavač: mr. sc. Monika Brzović

 • Operativni rizici
 • Klasifikacija operativnih rizika
 • Pokazatelji operativnih rizika
 • Prepoznavanje operativnih rizika u organizaciji

2. DAN: četvrtak, 30.03.2017.

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM RIZICIMA II

Predavač: mr. sc. Monika Brzović

 • Ovladavanje i smanjivanje utjecaja operativnih rizika
 • Upravljanje operativnim rizicima
 • Izazovi upravljanja operativnim rizicima
 • Povezanost operativnih rizika i upravljanja kontinuitetom poslovanja i informacijskom sigurnošću

MODUL 5: RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA I PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA

1. DAN: utorak, 11.04.2017.

STRATEŠKI I UPRAVLJAČKI RIZICI TE RIZICI POSLOVNOG OKRUŽENJA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić

 • Rizici poslovnog okruženja
 • Aktualna gospodarska kretanja i rizici poslovnog okruženja
 • Kategorizacija rizika ovisna o poslovanju organizacije  
 • Strateški, upravljački i ostali rizici

2. DAN: srijeda, 12.04.2017.

PRIMJENA EXCEL-A KOD UPRAVLJANJA RIZICIMA

Predavač: mr. sc. Hrvoje Mijić

 • Najčešće formule koje se koriste kod upravljanja rizicima   
 • Upotreba Excel mogućnosti pri poboljšanju učinkovitosti kod upravljanja rizicima
 • Metode upravljanja rizicima i Excel
 • Monte Carlo simulacije         
Hrvoje Mijić
 

mr. sc. Hrvoje Mijić, magistar je znanosti iz područja financija i bankarstva i financijski stručnjak s preko 18 godina iskustva u financijskom i bankarskom sustavu. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine s temom: Model za upravljanje rizicima štednih banaka u Republici Hrvatskoj. Osim desetogodišnjeg radnog iskustva u Zagrebačkoj banci u području organizacije i tehnologije, vođenja projekata, plana i analize, maloprodaje, rizika, od 2009. je odgovorna osoba za funkciju kontrole rizika u Veneto banci te član Odbora za likvidnost, odbora ALCO, odbora IT i član Etičkog povjerenstva banke. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje rizicima i kontrolu, politike upravljanja rizicima, redizajn procesa, planiranje rizika i kapitala, izvješćivanje o rizicima, financijsko planiranje i modeliranje. Svoje iskustvo je nadogradio brojnim edukacijama iz područja rizika i financija te primjenom istih u praksi. Član je odbora za rizike Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge banaka.

Sanja Suman
 

mr. sc. Sanja Suman, magistar je znanosti iz područja računovodstva, revizija i financija, ovlašteni interni revizor te financijski stručnjak s 20 godina iskustva u financijskom i bankarskom sustavu. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. godine.  Od 1996. do 2003. godine bila zaposlena u Zagrebačkoj banci d.d. na sljedećim radnim mjestima: pripravnik u programu Eduka, mlađi revizor, revizor i stariji revizora u Direkciji unutarnje revizije. Od 2003. do 2009. godine radila je u Hypo Alpe-Adria-Bank  d.d. Zagreb na sljedećim radnim mjestima: analitičar poslovnih procesa, suradnik za vođenje projekata i voditelj Tima poslovnih procesa u Sektoru organizacije i informatike te kao viši stručni suradnik za operativni rizik, a zatim voditelj Tima operativnih rizika u Sektoru upravljanja rizicima. Od 2009. do 2011. godine bila je zaposlena u „Banka Kovanica d.d.„ na radnom mjestu direktora Sektora upravljanja rizicima. Od 2011. godine zaposlena je na radnom mjestu voditelja Ureda unutarnje revizije u Partner banci d.d. Zagreb. Ključna područja stručnosti uključuju: upravljanje i kontrolu rizika, unutarnju reviziju, upravljanje kvalitetom, vođenje projekata te sustav unutarnjih kontrola. Od 2012. godine voditelj je Sekcije za bankarstvo i osiguranje pri Hrvatskom institutu internih revizora.

Monika Brzović
 

mr. sc. Monika Brzović, magistar je znanosti iz područja financija i osiguranja. Ima 20 godina radnog iskustva u financijskom sektoru i sektoru osiguranja. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2012. godine, smjer „Aktuarstvo i osiguranje“ s temom Uloga i razvoj mirovinskih osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj. Temeljem položenih ispita na poslijediplomskom stručnom studiju "Aktuarska matematika" na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i dodatnih ispita u organizaciji HANFA-e, 2006. godine je postala redovni član Hrvatskog aktuarskog društva i od HANFA-e dobila licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Završila je školovanje i posjeduje licencu školovanja organizacijskog razvoja i mentoringa - Integral School of Organisational Development (ISOD). 2014. godine je upisala poslijediplomski doktorski studij Ekonomije i Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu u Rijeci.
Posjeduje višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama (Merkur osiguranje, Uniqa osiguranje i Basler), te je bila dugogodišnja članica Uprave Baslera. Sudjelovala je i radila na mirovinskoj reformi od 2002. godine u nadzornoj Agenciji za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja (HAGENI). Već dvije godine obnaša dvije ključne funkcije u društvu za osiguranje, ključnu funkciju za upravljanje rizicima i aktuarsku ključnu funkciju. Sudjeluje u svim odborima za upravljanje rizicima u društvu za osiguranje. U svojoj bogatoj karijeri završila je brojne seminare iz područja financija, aktuarstva, osiguranja i reosiguranja, mirovina i ulaganja. Aktivno govori tri strana jezika.

Marko Bolanča
 

Marko Bolanča, dipl. oec., praktičar je u primjeni derivatnih instrumenata u svrhu zaštite od tržišnih rizika i poslova s dužničkim vrijednosnim papirima na tržištu kapitala. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2003. i radno iskustvo stjecao na raznim poslovima unutar odjela Riznice. Tijekom zadnjih pet godina voditelj je Tržišta kapitala u Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. U svom  dosadašnjem radu bio je posvećen aktivnom trgovanju vrijednosnim papirima i kamatnim derivatima za knjigu banke, izdavanju dužničkih vrijednosnih papira za banku i klijente, upravljanju gotovinom i uvođenju novih proizvoda za banku. Ima položen ispit za obavljanje poslova investicijskog savjetnika te je sudjelovao na međunarodnim seminarima u organizaciji Euromoney-a, Amsterdam Institute of Finance-a i Finance Trainer-a.

 

Pošalji upit za program